FK Xtreme Karviná

Vše o Futsal Klubu Xtreme Karviná

Pravidla futsalové ligy

PRAVIDLO 1 - HRACÍ PLOCHA

 Rozměry

 Hřiště musí mít tvar obdélníku v délce 25 – 50 m a šířce 15 – 30 m.

 a) Pokutové (brankové) území – 6 m.

 b) Značka pokutového kopu – 6 m.

 c) Značka druhého pokutového kopu – 10 m.

 d) Zóna pro střídání hráčů – je vyznačena na pomezní čáře té strany hřiště, kde jsou umístěny lavičky náhradníků.

 e) Rozměry branek 2 x 3 m.

 PRAVIDLO 2 - MÍČ

 Bude se používat míč určený pro futsal.

 Míč nemůže být bez povolení rozhodčího měněn v průběhu hry.

 PRAVIDLO 3 - POČET HRÁČŮ

 Hry se zúčastňují 2 mužstva. Každé mužstvo má nejvíce 5 hráčů, z nichž 1 musí být brankář.

 Při zahájení zápasu musí být minimální počet 5 hráčů.

 Počet střídání během hry není omezen. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče. Střídá se tzv. letmým způsobem, tj. i když je míč ve hře, a to za podmínek:

 a) hráč opouštějící hřiště tak učiní u postranní čáry přechodem přes úsek nazvaný "zónou střídání",

 b) hráč vstupující na hřiště tak také učiní z zóny střídání, ale ne dříve, dokud hráč opouštějící hřiště úplně nepřejde pomezní čáru,

 c) střídání je dokončeno, když náhradník vstoupí na hřiště, od této chvíle se stává hráčem a hráč, kterého nahrazuje, se stává náhradníkem.

 Brankář může být vystřídán, pouze je-li míč mimo hru a se souhlasem rozhodčího.

 Brankář si může vyměnit své místo s jakýmkoli jiným hráčem za předpokladu, že v každém takovém případě je nejdříve požádáno o schválení rozhodčího a také za předpokladu, že změna bude provedena, když míč není ve hře.

 Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou 4 (3+1) kromě úvodu utkání, kdy platí plný počet tedy (4+1). Klesne-li počet hráčů na 3, zápas musí být ukončen.

 Každé mužstvo může mít na soupisce uvedený libovolný počet hráčů.

 Všichni hráči a realizační tým musí sedět na lavičce náhradníků,mimo střídajících hráčů.

Na lavičce náhradníků můžou být pouze střídající hráči a realizační tým, který je uveden v zápise o utkání. Realizační tým tj. vedoucí mužstva, trenér, masér a pod. mohou být pouze osoby starší 15 let. 

 Hráč v podnapilém stavu, nebo pod vlivem omamných látek nebude připuštěn ke hře.

 PRAVIDLO 4 - VÝSTROJ HRÁČŮ

 Mužstvo musí mít k dispozici jednu sadu dresů s výraznými čísly. Družstvo nebo hráč v řádně neoznačeném dresu nebude připuštěn k utkání.

 Mužstva nastupují v jednotlivých dresech a trenýrkách. Dres brankáře se musí lišit od dresu ostatních hráčů a rozhodčích.

 Předepsaná výstroj hráče – dres s krátkým či dlouhým rukávem, trenýrky, ponožky, sálová obuv (ne s černou podrážkou). Chrániče holení ani štulpny nejsou povinné, ale jejich užívání je doporučené. Brankář smí použít tepláky, rukavice a chrániče exponovaných částí těla.

 Hráč, který nosí brýle, může v utkání s nimi hrát. Před zahájením utkání však v zápise o utkání podpisem potvrdí, že hraje na vlastní nebezpečí a že odpovídá i za možné zranění jiných hráčů.

 Rozhodčí nedovolí hrát hráči, který má na sobě předměty nebezpečné pro ostatní hráče i pro něho samotného (prsteny, vlasové síťky, protézy, tvrdé obvazy, kovové přezky, řetízky apod.).

 Hráč, kterému se vyzuje obuv, se může do hry zapojit tehdy, když si jí znovu obuje. Pokud hráč s vyzutou obuvi zahraje míčem bude potrestán Ž.K. . Soupeř rozehraje z místa přestupku volný kop.

 Kapitán mužstva musí být označen páskou jiné barvy než-li rukáv dresu, páska je umístěna na rukávu.

 PRAVIDLO 5 - HRACÍ DOBA

 Utkání se hraje 2 x 15 minut. Poločasová přestávka by neměla trvat déle jak 1 minutu.

 a) Oddechový čas – pro každé mužstvo je 1 minuta a to 1 x v zápase. Trenér nebo kapitán nahlásí vždy včas, že bere oddechový čas a to nejpozději před znovuzahájením přerušené hry.

 b) Zastavení času – pouze na znamení rozhodčího a to

- při oddechovém čase

- při zakopnutí míče mimo okamžitý dosah

- při provádění pokutového kopu

- při provádění 10 m kopu

- při ošetřování hráče na hřišti

- při udělení ŽK a ČK

- při vyloučení

- z technických příčin

- při střídání brankáře

 Při vypršení hrací doby musí být proveden pokutový kop a 10m kop.

 Při zranění hráče se povoluje 1 minuta pro ošetření na hrací ploše, pak musí být hráč ošetřován mimo hrací plochu.

 Sraz mužstev je 20 minut před jejich prvním utkání v turnaji.

 PRAVIDLO 6 - ZAHÁJENÍ HRY

 Před zahájením utkání se provede losování, za účasti obou rozhodčích a kapitánů mužstev.

 Po daném signálu rozhodčím bude proveden zahajovací výkop hráčem směrem dopředu. Míč při zahájení musí stát ve středu hřiště v ustálené poloze. Hráči stojí na svých vlastních polovinách a hráči týmů který výkop neprovádí, stojí ve vzdálenosti nejméně 3 m od míče. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne směrem ku předu. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé, dokud se jej nedotkl jiný hráč na hřišti.

 Po dosažení branky je hra znovu zahájena stejným způsobem.

 Po přestávce si týmy vymění strany a výkop bude prováděn hráčem opačného týmu než toho, který zahajoval hru.

 Branky může být dosaženo přímo z výkopu.

 PRAVIDLO 7 - MÍČ VE HŘE A MIMO HRU

 1. Míč je mimo hru:

 a) když celým objemem přejde brankovou nebo postranní čáru ať už po zemi nebo ve vzduchu, čáry jsou považovány za součást hřiště,

 b) když hra byla přerušena rozhodčím.

 2. Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do konce, včetně:

 a) když se odrazí od břevna nebo brankové tyče zpět do hřiště,

 b) když se odrazí od rozhodčího, který je ve hřišti.

 V případě, že se v průběhu hry dotkne míč předmětu, který není součástí hrací plochy – strop - bude hra přerušena a míč se rozehrává od branky mužstva, které se neprovinilo.

PRAVIDLO 8 - DOSAŽENÍ BRANKY

 Branka platí z kteréhokoliv místa hrací plochy, tzn. i z brankoviště a to přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru.

 a) Branka platí:

- z jakékoliv standardní situace včetně rohového kopu

- z přímého volného kopu

- z kopu od branky soupeře

- vlastní

 b) Branka neplatí:

- byla-li dosažena skluzem útočícího hráče

- byla-li dosažena rukou útočícího hráče

- přímo z autového kopu

 c) O tom, zda bylo či nebylo dosaženo branky, rozhodují výhradně rozhodčí !

 PRAVIDLO 9 - FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

 Volným přímým kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se úmyslně dopustí některého z následujících přestupků:

 kopne nebo pokusí se kopnout soupeře

 podrazí soupeře, nebo se nastavením nohy nebo skrčením se snaží zavinit pád soupeře

 skočí do soupeře

 vráží do soupeře nebezpečným způsobem, nebo prudce vráží do soupeře ramenem

 napadne protihráče zezadu, vráží do soupeře zezadu, aniž ten mu brání ve hře

 uhodí soupeře, nebo se snaží uhodit soupeře

 na soupeře plive

 strčí do soupeře

 hraje takovým způsobem,který je možno považovat za nebezpečný,např. se pokouší kopnout do míče,který je v držení brankáře

 není v kontaktu s míčem a přitom úmyslně brání soupeři ve hře (vystavuje tělo tak,aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi soupeřem a míčem)

 atakuje brankáře,kromě případů,kdy brankář hraje mimo vlastní pokutové území

 zahraje skluzem

 zahraje míč rukou

 Přímý volný kop bude zahrán z místa, kde došlo k přestupku. Rozhodčí může dle závažnosti přestupku užít napomenutí provinivšího se hráče, či jeho vyloučení. Pokud hráč bránícího týmu úmyslně spáchá jeden z výše uvedených přestupků v pokutovém území, bude potrestán pokutovým kopem.

 Tresty za skluzy:

 Pokud je skluz veden na míč, bez přítomnosti protihráče trestá se volným kopem + ŽK

 Pokud je skluz veden do souboje s protihráčem (případně dojde k faulu protihráče) trestá se volným přímým kopem + ČK

 Pokud dojde v pokutovém území skluzem zabránění docílení branky (hráč vykopne skluzem míč směřující do prázdné branky) trestá se penaltou + ČK

 Jestliže se hráč dopustí závažného provinění v době od ukončení utkání do okamžiku podpisu zápisu o utkání kapitánem družstva, oznámí rozhodčí provinění hráče kapitánovi družstva. Provinění hráče uvede do zápisu o utkání.

 VYLOUČENÍ HRÁČE (ČERVENÁ KARTA)

 Hráč bude vyloučen za tyto přestupky :

 surová hra

 nebezpečný faul (zezadu)

 hrubé nesportovní chování

 používání urážlivých, ponižujících a hanlivých výroků vůči spoluhráčům, protihráčům, divákům, rozhodčím a funkcionářům

 úmyslnou hrou rukou zabrání dosažení branky, nebo zjevnou brankovou příležitost

 plivne na soupeře nebo jinou zúčastněnou osobu

 skluz na protihráče

 druhé napomínání žlutou kartou (podruhé se proviní přestupkem trestaným ŽK)

 zmaření dosažení branky nebo zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře nedovoleným zákrokem nebo způsobem hry

 Jakmile dojde k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat do hráčských šaten.

 jeho tým hraje oslaben po dobu pěti minut, po uplynutí pěti minut může tým doplnit stav hráčů

 Tresty za červenou kartu:

 ČK – po dvou žlutých kartách - stop na jedno utkání.

 ČK – úmyslné hraní rukou, zmaření dosažení branky nebo zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře nedovoleným zákrokem nebo způsobem hry nebo skluzem - pokuta ve výši 100,- Kč    300,-Kč + stop na dvě až tři utkání

 ČK – nebezpečný faul ze zadu, skluz na hráče, kritika rozhodčího - pokuta 200,- Kč až 500,- Kč + stop na dvě až pět utkání.

 ČK - hrubé nesportovní chování, urážka rozhodčího,spoluhráče, protihráče,plivnutí na rozhodčího,soupeře,diváka apod. - 500,- Kč až 1000,- Kč + stop na tři až devět utkání

 ČK – inzultace rozhodčího - bude řešit výbor KLF za účasti vedoucího mužstva a proviněného hráče, v případě neúčasti zástupce mužstva budou stanoveny nejvyšší tresty. Proviněný hráč, člen realizačního týmu apod. může být vyloučen z řad Futsalu Karviná.

 NAPOMENUTÍ HRÁČE (ŽLUTÁ KARTA)

 Hráč bude napomenut, jestliže se dopustí následujících přestupků:

 v průběhu „letmého“ střídání vstoupí na hřiště dříve, než jej střídaný hráč plně opustí, nebo jestliže vstoupí na hřiště z nesprávného místa

 opakovaně poruší pravidla hry

 úmyslná ruka

 nesportovní chování

 úmyslné držení protihráče

 skluzu bez přítomnosti protihráče

 úmyslné zdržování při navázání hry

 simulování kdekoli na hrací ploše, které má oklamat rozhodčího

 odmítá po upozornění rozhodčím upravit si výstroj

 projevu nespokojenosti a protestování ( slovy, gestem, posunkem nebo jiným podobným způsobem projevuje nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího)

 opakovaně nedodrží předepsanou vzdálenost

 se dopustí jiného přestupku, zde neuvedeného, který bude mít charakter nesportovního chování

 Jakmile dojde k napomenutí hráče, jeho tým hraje oslaben po dobu dvou minut.

 Po uplynutí dvou minut smí napomenutý hráč pokračovat ve hře.

 Pokud jsou napomenuti z jednoho týmu hráči dva, pak se mužstvo může doplnit

na čtyři hráče ( 3+ 1 ) na hřišti a druhému potrestanému hráči trest nabíhá až po skončení trestu prvního potrestaného hráče.

 Pokud mužstvo nemůže doplnit stav hráčů na počet 3+1, pak rozhodčí ukončí zápas.

 Jestliže obě mužstva hrají vinou vyloučení o čtyřech hráčích a je dosaženo branky, obě mužstva pokračují ve stejném počtu hráčů.

Pokud mužstvo hraje vinou ČK o čtyřech hráčích (3+1) a opět je napomínáno ŽK, dobíhá trest pěti minut za ČK (mužstvo hraje stále 3+1) a po skončení tohoto trestu počíná běžet trest dvou minut za udělenou ŽK a mužstvo tudíž pokračuje dále po dobu dalších dvou minut v počtu 3+1.

 KONTUMAČNÍ VÝSLEDEK  

 je 5 : 0 a lze jej nařídit:

 za nenastoupení družstva k utkání

 pokud mužstvo nemůže doplnit stav hráčů na počet 3 + 1

 za neoprávněný start hráče

 za nenastoupení mužstva na začátku utkání v počtu 4 + 1

 za inzultaci rozhodčího + odečtení tří bodů mužstvu, jehož hráč, trenér nebo funkcionář inzultaci způsobil

 PRAVIDLO 10 - VOLNÝ KOP

 Volné kopy jsou přímé, může z nich být dosaženo přímo branky.

 Při provádění volného kopu musí míč ležet v klidu na hrací ploše a po provedení kopu nesmí hráč, který kop provedl, hrát míčem podruhé, dokud se jiný hráč nedotkne míče.

 Při provádění volného kopu musí být všichni hráči soupeřova mužstva vzdáleni nejméně 5 m od míče.

 Volný kop musí být proveden vždy na znamení rozhodčího píšťalkou, a to do 5 sekund odpísknutí. Nerozehraje-li mužstvo volný kop do 5 sekund, ze stejného místa rozehrává soupeř.

 Hráče, kteří se při provádění volného kopu nepostaví do předepsané vzdálenosti, rozhodčí ústně napomene a při opakování přestupku hráči udělí ŽK.

 PRAVIDLO 11 - AKUMULOVANÉ FAULY

 1. Za akumulované fauly jsou považovány všechny přestupky uvedené v pravidle 9 . Za každý takový akumulovaný faul nařídí rozhodčí volný kop. Akumulovaný faul signalizuje rozhodčí zdviženou paží s dlaní sevřenou v pěst.

 2. V každém poločase zvlášť se akumulované fauly mužstvu, které se jich dopustí, načítají až do počtu pěti takovýchto faulů. Průběžný počet faulů musí být zřetelně signalizován. Pátý akumulovaný faul musí být rozhodčím signalizován – zvukovým znamením.

 3. Při šestém a každém dalším akumulovaném faulu mužstva během poločasu je zahráván tzn. druhý pokutový kop:

 - hráči obou mužstev při zahrávání tohoto kopu zůstávají na hrací ploše, ovšem za imaginární čárou, která je souběžná s brankovou čarou. Hráči mužstva, proti kterým je kop nařízen musí zůstat ve vzdálenosti 5 m od míče a nesmí bránit střelci v provádění kopu.

- brankář smí stát kdekoliv v pokutovém území avšak 5 m od míče .

- hráč zahrávající kop MUSÍ vystřelit míč na branku a nesmí jej přihrát spoluhráči.

- jakmile byl kop proveden, nesmí se míče dotknout žádný hráč dříve, dokud se míče nedotkne brankář či se míč neodrazil od břevna nebo tyče či míč neopustil harcí plochu.

 PRAVIDLO 12 - AUTOVÝ A ROHOVÝ KOP

 Když míč přejde celým svým objemem přes postranní čáru, ať už po zemi nebo vzduchem, bude vykopáván zpět do hry. Míč musí být v nehybném postavení za postranní čárou při autu. Přímo z autového kopu branka neplatí.

 hráč musí autový kop provést nejpozději do 5 sekund poté, co dostane míč,

 hráč provádějící autový kop se míče nesmí znovu dotknout dříve, než se ho dotkne jiný hráč,

 hráči bránícího družstva musí být od místa, ze kterého se autový kop provede,vzdáleni nejméně 5m,

 hráč provádějící autový kop v okamžiku, kdy provede kop, může být na postranní čáře, ale žádnou části nesmí tuto čáru překročit směrem do hrací plochy. 

 Při rohu musí být míč položen v rohovém trojúhelníku. Ve chvíli vykopávání musí mít kopající hráč obě své nohy úplně vně postranní čáry. Hráči soupeřova mužstva budou v momentě zahrávání kopu vzdálení od míče 5 m.

 Z rohového kopu může být dosaženo přímo branky.

 Míč musí být rozehrán do pěti vteřin.

 PRAVIDLO 13 - VÝHOZ OD BRANKY

 Výhoz od branky je jedním ze způsobů navázání hry.

 Z výhozu nemůže být dosaženo branky. Výhoz od branky se provede, jestliže přejde-li míč celým objemem brankovou čáru mimo její část mezi brankovými tyčemi a pod břevnem (gól), a to ať ve vzduchu nebo po zemi a byl naposled zahrán hráčem útočícího družstva.

 Pro výhoz platí tyto zásady:

 brankář bránícího družstva vhodí míč do hry z kteréhokoli místa uvnitř vlastního brankového území

 míč musí opustit pokutové území, teprve potom je ve hře, dříve se ho nesmí žádný hráč dotknout

 hráči soupeřova družstva musí zůstat mimo pokutové území z něhož je výhoz rozehráván

 brankář,který míč rozehraje svým spoluhráčům, se nesmí míče znovu dotknout dříve, než se míče dotkl hráč soupeřova družstva nebo míč překročil středovou čáru. Toto ustanovení platí i při vystřídání brankářů během této situace

 brankář musí míč rozehrát do 5 sekund

 brankář smí přehodit míč přes středovou čáru na soupeřovu polovinu hrací plochy

 pokud by z výhozu od branky vhodil brankář míč do vlastní branky a míč přitom neopustil pokutové území, branka neplatí a výhoz se opakuje. Pokud brankář zachytí míč ze hry a hodí si ho do branky, branka platí, protože míč byl stále ve hře.

 jestliže míč opustil hrací plochu přes brankovou čáru poté, co se ho dotkl hráč útočícího družstva, nesmí být míč brankářem vykopnut, ale musí být znovu uveden do hry pouze výhozem brankáře od branky. Při porušení tohoto ustanovení se výhoz opakuje.

 jestliže brankář neprovede výhoz od branky do 5 sekund, nařídí rozhodčí volný kop ve prospěch soupeřova družstva z čáry pokutového území z místa, které je nejblíže k místu, kde došlo k porušení pravidla.

 jestliže se míče po výhozu od branky podruhé dotkne brankář, který výhoz od branky provedl dříve než se míče dotkl hráč soupeřova družstva nebo dříve, než míč přešel přes středovou čáru, nařídí rozhodčí volný kop ve prospěch soupeřova družstva z místa, kde došlo k porušení pravidla.

 Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje.

 PRAVIDLO 14 - ČASOMĚŘIČ - TŘETÍ ROZHODČÍ

 K utkání I. ligy je nominován časoměřič – třetí rozhodčí.

 dbá na dodržování doby trvání hry

 spouští časomíru při zahajovacím výkopu

 odměřuje minuty trestu, je-li vyloučen hráč

 odměřuje jednu minutu oddechového času

 signalizuje počet akumulovaných faulů

 zaznamenává střelce branek,vyloučené hráče

 v případě zranění nebo jiné indispozice střídá rozhodčího na hrací ploše

 PRAVIDLO 15 - ROZHODČÍ

 Rozhodčí jsou vždy dva a musí být naprosto nestranní a nemají právo měnit pravidla.

 Před utkáním zkontrolují zápis, soupisky a před zahájením utkání provedou pohovor s kapitány mužstev.

 Mají právo rozhodnout o všem, co není výslovně uvedeno v těchto pravidlech.

 Při řízení utkání se pohybují po celé délce obou postranních čár.

 Rozhodují nestranně a jednoznačně přesně v duchu pravidel. Hru navazují odpovídajícím způsobem, určeným pravidly, udělují ŽK a ČK, povolují střídání brankáře a oddechové časy, nařizují volné kopy atd. .

 Nedovolí, aby na hrací plochu vstupovali jiné osoby než hráči.

 Mají právo odvolat své rozhodnutí do té doby, než byla hra znovu zahájena. Uplatňují pravidla tak, aby byla hra co nejméně přerušována.

 Dopustí-li se hráč současně dvou různých přestupků, potrestá ho rozhodčí za těžší přestupek.

 Poskytne-li rozhodčí výhodu ve hře, avšak provinivši se hráč zasluhuje potrestání, musí ho rozhodčí potrestat po dokončení akce, při nejbližším přerušení hry.

 V průběhu utkání rozhodčí:

- musí pískat jasně a zřetelně.

- nemusí přerušovat hru písknutím, jde-li míč jasně za čáru ohraničující hrací plochu.

- znamení píšťalkou dává vždy při dosažení branky, při zakázané a nebezpečné hře, při zahájení prvního či druhého poločasu, při zahájení hry po obdržené brance, k provedení volného kopu a pokutového kopu

- při vyloučení hráče zachová klid, jasně a důrazně sdělí v případě dotázání kapitánem důvod vyloučení.

 Míč rozhodčího se provádí, jestliže rozhodčí přeruší hru např. z těchto důvodů:

- Pro nezpůsobilost míče k další hře,

- Ocitne-li se na hrací ploše další míč nebo jiný předmět a je tím ovlivněna hra,

- Pro poškození zařízení,

- Pozná-li rozhodčí ihned po přerušení hry, že se dopustil omylu z vlastní viny

 Byla-li hra přerušena z podnětu rozhodčího (např. indispozici rozhodčího, vniknutí diváků na hrací plochu, nebo jiného podobného důvodu), také se hra navazuje míčem rozhodčího.

Ve všech výše uvedených případech se míč rozhodčího provádí v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.

 Rozhodčí musí ukončit utkání v těchto případech:

- pokud mužstvo nemůže doplnit stav hráčů na počet 3 + 1,

- v případě úmrtí některého z účastníků hry

- pro neuposlechnutí rozhodčího hráčem (zdráhá–li se vyloučený hráč opustit hřiště).

- na zákrok policie ČR

- družstvo na znamení nesouhlasu s rozhodováním rozhodčích odejde z hrací plochy

- při inzultaci rozhodčího, hráče nebo diváka (bez ohledu na osobu, která se jí dopustí)

 Inzultací se rozumí: udeření, násilné vražení, kopnutí, úmyslné podražení, násilné cloumání, úmyslné vyražení píšťalky z úst, prudké udeření míčem nebo jiným předmětem.

 Inzultací není plivnutí na rozhodčího, polití rozhodčího vodou, vytržení karet z ruky rozhodčího, pokus o udeření míčem nebo jiným předmětem rozhodčího. Tyto případy se posuzují jako hrubé nesportovní chování.

 Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání:

 pro tmu nebo špatnou viditelnost

 pro nezpůsobilost hrací plochy

 při vniknutí obecenstva na hrací plochu,házení nebezpečných předmětů apod.

 pro takový způsob hry, který vylučuje pokračovat ve hře podle pravidel – hrají-li hráči takovým způsobem, že je ohroženo zdraví hráčů a je-li vylučování neúčinné.

 pro trvalý nezájem některého mužstva na regulérnosti utkání (nemá zájem na hře, úmyslně zakopává míče od hrací plochy, způsobí vlastní vysokou porážku apod.).

 Poté, co vyloučený člen družstva neopustil hrací plochu ve lhůtě stanovené kapitánovi družstva rozhodčím (1-2 minuty)

 pro opakované hrubé nesportovní projevy obecenstva,které by mohlo ohrozit bezpečnost účastníků utkání (opakované vnikaní obecenstva na hrací plochu, házení nebezpečných předmětů, petard, světlic apod. na hrací plochu)

 Než rozhodčí předčasně ukončí utkání musí prostřednictvím kapitánů vyčerpat všechny možnosti, aby se mohlo ve hře pokračovat. Vše bude napsáno přesně v zápise po utkání.

 V případě vážného zpoždění (autohavárie apod.) informovat rozhodčí telefonicky na halu.

 Za bezpečnost rozhodčích odpovídají kapitáni, vedoucí mužstev a všichni hráči!

 PRAVIDLO 16 - PŘESTUPY HRÁČŮ

 Přestupy a hostování hráčů během soutěží jsou zakázané, v případě neoprávněného startu hráče bude mužstvo potrestáno kontumaci utkání.

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 Pokud tato pravidla nestanoví jinak, platí pravidla fotbalu, kromě pravidla Ofsajd.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.http://futsalklubkarvina.wgz.cz/image/16062225